BIZERBA SC/BS/SW MODEL TERAZİ BİLGİLERİ


Bizerba Nesiller boyunca, tartı sektöründe yenilikçi bir şirket olmuştur.  Yüksek kalitede, yenilikçi çözümler ve komple bir hizmet sunan Bizerba; sanayi, perakende ve lojistik sektörlerinde "ağırlık" etrafında dayalı donanım ve yazılımları müşterilerine sunuyor. Bu portföy, tartım , kontrol, devreye alma ve etiketleme, ürün ve dilimleme ilişkin çözümler üretmeye devam ediyor. 

 Bu yazımızda terazi menülerini genel olarak anlatmaya çalışacağız  Terazi Menülerine Giriş  MOD Şifre (170306-ANA ŞİFRE) ENTER (Şifre yok ise, MOD ENTER)
Menülerde kayıt işlemleri ENTER , çıkış işlemleri ESC tuşlarıdır.
                        Ana Menü

1  Ürün girişi
2     Bilgi girişİ
3     Raporlar
4     Diğer fonksiyonlar
5     Konfigürasyon
6     Hafıza paylaşımı
7     Servis


1 )  Ürün girişi ayarları:

Teraziye yeni ürün girme

1   Ürün girişi
1   Ürünler
2   Ürün yarat
Reyon No. 1 (reyon no. Kaç ise girilir.)

PLU No.   1 (ürünün terazi kodu girilir.)

Fiyat girme 

1   Fiyatlar
Ürün tipi        {Tartılı} (Tane ile’de olabilir.)
Fiyat tabanı     {kg}    (100 gr. Olabilir.)
Birim fiyat _______0   (8 haneye kadar fiyat girilerek ENTER yapılır ve ESC tuşu ile bir defa çıkılır.)

Ürün adı girme

2   Metinler
Ürün metni       (üzerindeyken ENTER yapılır ve ürün adı yazılarak ENTER ile kayıt edilir.)

Dara girme

3    Dara+Sabit ağırlık
Dara değeri     _0,000 (ürünün darası varsa gir.)
Dara zorunlu    [   ] (dara varsa 1 ile aktif et.)

Barkod yapısı ve raf ömrü

4    Diğer
Ürün grubu        1  (üç defa ENTER yapılır.)
Kod tipi             { UPC/EAN-13 ürt} (‘Mağaza içi’ yapılacak)
Kod yapısı no  _9  (Kaç no.lu barkod yapısı kullanılacak ise girilerek ENTER ile kayıt edilir. Bir defa ESC ile çıkılır.)
Raf Ömrü 1  _0  (gün olarak girilir.)

Fiyat değiştirme

1    Ürün girişi
1    Ürünler
1    Fiyat değiştir
Reyon No. ( reyon no. Kaç ise girilir.)
PLU No.         ( ürünün terazi kodu girilir.)
Tartılı              kg         Norm.fiyat
Birim fiyat     0 (yeni fiyat girilerek ENTER yapılır.)

Ürün Listesi alma

1    Ürün girişi
5    Ürün listesi
Sınır belirle
[ * ] Ürünler ( 1 ile Aktif edilir.)
[ * ] Reyon   ( 1 ile Aktif edilir.)
İçerik {Tüm ürünler}
{Ürün listesi kısa}
(‘Ürün listesi kısa+kod’,’Ürün listesi uzun’,’Ürünlistesi uzun+kod’,
Fiyat listesi’,’Fiyat listesi+kod’  isteğe göre seçilebilir.)
Sınır belirle (üzerinde iken satıcı 1 tuşuna basılarak ürün listesi alınır.)

Tuş tanımlama

1  Ürün girişi
6  Ön hafıza tuşu dağılımı
1  Tuş tanımı ürün tuşu için (basınız)   __1 ( tanımlanacak tuşa basılır.)
Ürünün reyonu              __1 ( Ürünün reyonu yazılır.)
Ürün No.                   __1 ( Ürünün terazi kodu yazılır.)

Ürün silme

1   Ürün girişi
7   Ürün silme
Silinecek   { Ürün + öz.paket.   } ( seçilecektir.)
Tek tek silme
Reyon no.                 __0
PLU  no.                  __0
Özel fiyat dönemi      _1
Sil           Evet           Hayır     ( evet üzerindeyken ENTER)
Bölgesel silme
İlk reyon   __1     son reyon    __0
İlk PLU No.           _____________1
Son PLU No.         _____________0
Öz.fy.dn.baş_1              son   _0

Sil  Evet      Hayır    (Evet üzerinde ENTER)

2)Bilgi girişi ayarları :


Kayan yazı metni

2   Bilgi girişi
2   Metinler/kayan yazı/logo
1   Kayan yazı
Kayan yazı metin no.: _0 ( 1-99 arası no verilerek ENTER’a basılır. Kayan yazı metni yazılır.ENTER ile kayıt edilir. yazının yürüme şekli F1 tuşuna basılarak yapılabilmektedir.)
Kayan yazı    {   aralık    } ( ‘5 sn.sabit’, ’5 sn.yan-sön’,’karakter boyu’ seçilebilir.)
Kayan yazıları sil
Kayan yazı listesi

Başlık yazımı

2   Bilgi girişi
2   Metinler/kayan yazı/logo
3   Başlık/dip not metinleri
Başlık/dip not metin no.      01 ( ENTER yapılarak başlık )
Başlık/dip not metin no.      02 ( ENTER yapılarak dip not yazılacak ve ENTER ile kayıt edilecektir.Karakter büyüklüğü F1 tuşuna basılarak yapılabilmektedir.)

Yeni font boyu

Nokta olarak harf aralığı     2
Yeni harf boyu                    6    İsteğe göre değiştitilebilir.
Kaydet


Etiketin Üzerine Saat – Tarih Yazma

2 Bilgi girişi
2 Metinler/kayan yazı/logo
3   Başlık/dip not metinleri
Başlık/dip not metin no. 01   (ENTER yapılır.)
F1 tuşuna Basılır. (Aşağı-Yukarı ok tuşları ile Genel Makrolar Seçeneğine Gelinir. ENTER yapılır.)
Aşağı-Yukarı ok tuşları ile Tarih Seçeneğine gelinir ENTER yapılır.)
&$DATEr yazısı çıkar ENTER yapılır.)
Aşağı-Yukarı ok tuşları ile Saat Seçeneğine gelinir ENTER yapılır.)
&$TİMEr yazısı çıkar ENTER yapılır.) (İstenilirse Başlıkta Eklenebilir
Örnek**MAĞAZA**  &$TİMEr)

Şifre değiştirme

2   Bilgi girişi
3   Satıcı bilgisi
Satıcı no.   1 (ENTER yapılır.)
Şifre    ......(6 karakter rakam veya harf girilir.)

Barkod Bilgisi

2   Bilgi girişi
4   Barkod bilgisi
Mağaza içi kod yapısı no. _0 ( 1-99 arası no.girilerek ENTER yapılır.)
Mğz.içi kod tipi { UPC/EAN 13 }
Kodlanan değer { Ağırlık }  ( Tutar,Adet  seçilebilir.)
Kod hane sayısı { 5 }      ( PLU’ya göre değişir.)
Kontrol hanesi [  ] (barkodun ortasında kontrol hanesinin olup olmayacağı, olmayacak ise boş bırakılır.)
Seçenek { Ağırlık faktörü *1.0  }    (Barkod tutarlı olacak ise ve kasa tarafından belirtilen değer girilir.)

Kod kimlik karakteri _24 (Mağaza tarafından verilen değer girilir.) Tarayıcı min/max değeri [  ] ( boş olacak )
Kod içeriği PPPPP__ (mğz.verisine göre değişebilir)
Tarama için joker karakter  [  ] ( boş olacak )
( ENTER ile kayıt edilir.)


3 )  Raporlar                                  :

Rapor alma

3   Raporlar
1   Raporları değerlendir
1   Standart raporlar No. 01
1   PLU
1   Sınır girişi
[ * ]  Ürünler
[ * ]  Reyon ( 1 ile aktif edilerek ENTER ile kayıt edilip ESC ile bir defa çıkılır. )
4   Sıralama
(  ) Reyon/PLU
(  ) Ürün grubu
(  ) Çok satan
(  ) Parça sayısına göre
(  ) Ağırlık toplamına göre
(  ) Satış tutarına göre
(  ) Az satan
(  ) Parça sayısına göre
(  ) Ağırlık toplamına göre
(  ) Satış tutarına göre
Yukarıdaki seçeneklerden isteğe göre ENTER ile seçilerek ESC ile çıkılır.)

1   Sınır girişi ( Üzerinde iken satıcı tuşlarından herhangi birisi tuşlanarak rapor alınır.

4 )  Diğer Fonksiyonlar :

Terazi lisansı girişi

4   Diğer fonksiyonlar
4   Lisanslar
Yazılım modüllerini faal kıl ( Enter ile girilir.)
Terazi           02
Donanım ID 1Y1111VZ75FS2
Lisans kodu ______________
Sonraki terazi
Yukarıda görülen Donanım ID no.,Terazi seri no.,müşteri ve şubesi  BIZERBA Teknik Servis Asistanına bildirilerek lisans alması sağlanır.
Alınan 8 haneli lisans yukarıda görülen Lisans kodu’na girilir.ENTER ile kayıt edilerek ESC ile çıkılır.

Demo lisans girişi

4   Diğer fonksiyonlar
4   Lisanslar
Demo lisansı [ * ]  1 ile aktif edilir. ENTER ile kayıt edilerek ESC ile çıkılır. Ekranda 34
rakamı ve kum saati görülecektir. 34 gün sonunda demo lisans süresi bitecek ve bilgi gönderiminde 52120 hatası verecektir. Tekrar demo lisans
girmek mümkün olmayacaktır. Ancak Terazi hafızası silinerek demo lisas tekrar aktif edilebilir.)

5 )  Konfigürasyon Ayarları :

Müşteri toplamı

5   Konfigürasyon
3   Konfigürasyon değiştir.
2   Yazıcı
1   Genel
[   ] Müşteri toplamı al ( Gerekiyorsa aktif hale getirilir.)

Parça ve toplam

5   Konfigürasyon
3   Konfigürasyon değiştir.
2   Yazıcı
2   Yazıcı
1   Yazıcı
Yazıcıya { Parça }  ( her parça için ayrı etiket )
Yazıcıya { Parça ve toplam}(her parça için ayrı etiket ve toplam etiket)
Yazıcıya { Toplam } ( Sadece toplam etiket )

Kağıt sonu tanımlama modu

5   Konfigürasyon
3   Konfigürasyon değiştir.
2   Yazıcı
2   Yazıcı
1   Yazıcı
Aşağı ok tuşu ile menülerin en alt satırına gelinir. “Kağıt sonu için tanıma modu” üzerindeyken ENTER tuşuna basılır.

Aşağıdaki menü ekrana gelir.
Yazıcı 1’den kağıdı çıkart,
Yazıcı kafayı kapat,
ENTER tuşuyla devem et
Yazıcı 1’den etiket çıkarılır, Termal yazıcı kafa kapatılır,
ENTER tuşuna basılır. Motor kendi ekseni etrafında dönünce,
“Eğitim modu bitti Kağıdı yeniden koy”   mesajı gelir. Termal yazıcı kafa açılarak, etiket takılır. Bu esnada ekranda Yazıcı 1 : kağıt sonu !
Devam için :
Etiket Fiş Etiket üzerindeyken ENTER yapılarak iki üç tane boş etiket alınır.
5 defa ESC ile menülerden çıkılır.

Çalışma Modu

5   Konfigürasyon
3   Konfigürasyon değiştir.
2   Yazıcı
2   Yazıcı
4   Etiket

Çalışma modu { Fiş} Çalışma modu { Sürekli etiket  }
Çalışma modu { Etiket}    (çalışılacak mod seçilir.)
Çoklu satıcı,hemen yazma [ * ]
Barkod basılıyor [ * ]
Barkod yazı ebadı               { 13 mm.}( 9,11,13,15,17,19 istenilen ebad seçilir. )

Etiket yazma hızı

Yazma hızı  {   88 mm/sn} ( 44,53,66,88,102  istenilen hız seçilir.)
Yazma {  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ }

Etiket Tipi

Etik.Tipi { BIZERBA          } [( 58*(33-38-43-53-60-75-93-100-125-160)]
( DİĞER (etiket uzunluğu manuel girilir.))
{ Tasarlanabilir   }
{ Küçük-Kodsuz     }
{ Küçük-Kodlu      } [(33*(47-52-57-67-74-90-107)
( DİĞER (etiket uzunluğu manuel girilir.))
{ ISB-Kodsuz       }
{ ISB-Kodlu        }

Etiket yerleşimi

Tarih 1 
( “Paketleme Trh.” Metni bas [ ]
( Paketleme Trh. bas [ ] ) (Aktif hale getirilirse yazar. )

Tarih 2
( “Son Kull. Trh.” Metni bas [ ] )
( Son Kull. Trh. bas [ ] ) ( Aktif hale getirilirse yazar. )

Tarih 3
(Tarih Metni bas [ ] )
( Tarih bas [ ] )   ( Aktif hale getirilirse yazar. )

Paketleme zamanını yaz [*]
Birim fiyat metnini yaz [*]
Birimli birim fiyat yaz [  ]
Ağırlık metnini yaz [*]
Ağırlık birimi yaz [*]
Fiyat metnini yaz [*]
Fiyat çerçevesini bas [*]
Fiyat birimini yaz [*]
Dara metnini yaz [  ]
Darayı yaz [  ]
Dara birimini yaz [  ]

Çoklu satıcı işletimi

5    Konfigürasyon
3    Konfigürasyon değiştir.
6    Cihaz ayarları
1    Satış modu
[  ]  Çoklu satıcı işletimi ( Gerekiyorsa aktif edilir.)

PLU Hane sayısı

5    Konfigürasyon
3    Konfigürasyon değiştir.
6    Cihaz ayarları
3    Satış fiyatı ayarları
PLU hane sayısı   _3 ( İstenilen değer yazılır.)


Eski fişleri basma

5    Konfigürasyon
3    Konfigürasyon değiştir.
6    Cihaz ayarları
3    Satış fiyatı ayarları
Aşağı ok tuşuyla menüde aşağı satırlara inilir. Burada

Faal fişleri bastır   ? {Faal Fişler basılmasın}    olmalıdır.

Fiyatsız satış

5    Konfigürasyon
3    Konfigürasyon değiştir.
6    Cihaz ayarları
3    Satış fiyatı ayarları
Aşağı ok tuşuyla menüde aşağı satırlara inilir. Burada Fiyatsı satış [  ] gerekiyorsa aktif edilir.

Kayan yazı gösterimi aktif etme

5    Konfigürasyon
3    Konfigürasyon değiştir.
6    Cihaz ayarları
5    Kayan yazı gösterimi
Kayan yazı ekran no           _0
Ekran          { Satıcı Tarafı   } ( “İki tarafta”  olacak.)
Sadece boş ekran ile           [ * ]

Fon aydınlatması

5    Konfigürasyon
3    Konfigürasyon değiştir.
6    Cihaz ayarları
6    Kayan yazı gösterimi

Aşağı ok tuşu ile inilerek
Fon             { Açık   }  veya   { Koyu   }  ayarlanır.

Tarih / Saat ayarı  

5    Konfigürasyon
3    Konfigürasyon değiştir.
6    Cihaz ayarları
7    Tarih/Saat

Gün :  20 Saat :  09
Ay :  06 Dakika :  21
Yıl :  01 Saniye :  17

Kaydet

Terazi adresi değiştirme

5    Konfigürasyon
3    Konfigürasyon değiştir.
8    Bağlantılar
1    Sistem veri yolu
İstasyon adresi    :        __2 ( 1-32 arası numara verilebilir.)
En yüksek istasyon adresi   _32

İletişim hızı

5    Konfigürasyon
3    Konfigürasyon değiştir.
8    Bağlantılar
2    COM-Arabirimler  
{ 19200 }  8  n     { 1 }   {  CRC }
( 1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200 ) olabilir.

6 )  Hafıza Paylaşımı Ayarı  :

PLU hafızası

6   Hafıza paylaşımı
3   Paylaşımı değiştir
1   PLU bilgileri
1   PLU bilgileri

Partisyon  { Ürünler        }
PLU sayısı              10000   (diğer değerlerde kısıtlama yapılarak 13000’e çıkabilir.)
Ürün metni uzunluğu     29 (20 olması yeterli )

Etiket tasarımı alanı

6   Hafıza paylaşımı
3   Paylaşımı değiştir
5   Metin/Logo/Etiket/...
3   Etiketler

Partisyon         { Yok                       }
Etiket sayısı     { 1 } ( etiket tasarım sayısı girilir.)

Paylaşımı başlatma

6   Hafıza paylaşımı
4   Paylaşımı başlat

Tüm veriyi sil ve yeniden yarat
Evet ( evet üzerinde ENTER yapılır.)
Hayır

Terazi hafızası silme

6  Hafıza paylaşımı
6  Hafızayı sil
Tüm veriyi sil ve yeniden yarat
Evet ( evet üzerinde ENTER yapılır.)
Hayır

7 )  Servis :

Hassas gösterge

7   Servis
4   Servis ekranı Hassas gösterge 0,000 R 0,0000
5 gr.hassasiyetli 0.5 gr hassasiyetli

Terazi versiyonu öğrenme

7   Servis
6   Terazi/program tanımı
1   Gösterme
PRG.:  61247454200  17.03.00  15:39
( Yukarıda gösterilen prg. No.’sunun son 3 hanesi terazinin versiyonunu belirtmektedir. Sistemde bulunan tüm terazilerin versiyonunun aynı olması gerekmektedir.)

Test Etiketi alma

7   Servis
6   Terazi/program tanımı
3   Test yazı
( Girildiği an etiket verecektir. Alınan etiket üzerinde dikey durumda çiziklerin olmaması gerekmektedir. Dikey çizikler barkod çizgilerini
kestiği veya yok ettiği için etiketin kasada okunamaması görülmektedir.)